Sản phẩm

Mã SP: GT-A06
Wrap Reel Electronic
Giá liên hệ: 0908199020
Mã SP: GT-KC01-2
IULTCS & Veslic Leather Abrasion Tester
Giá liên hệ: 0908199020
Mã SP: GT-KB04
AKRON Abrasion Tester
Giá liên hệ: 0908199020
Mã SP: GT-KD01
Aging - UV Oven
Giá liên hệ: 0908199020
Mã SP: GT-KA01-2
Whole Shoes Flexing Tester
Giá liên hệ: 0908199020
Mã SP: GT-D05
Crockmeter/ Rubbing Fastness Tester
Giá liên hệ: 0908199020
Mã SP: GT-KC02
Shoe Lace Rubbing Tester
Giá liên hệ: 0908199020
Mã SP: YM-H42B7
Carton Compression Tester
Giá liên hệ: 0908199020
Mã SP: GT-C52
Programmable Temperature & Humidity Test Chamber (Hydrolysis Tester)
Giá liên hệ: 0908199020
Mã SP: GT-C13B
Martindale Abrasion and Pilling Tester
Giá liên hệ: 0908199020
Mã SP: GT-KC10A
Bally Flexing Tester
Giá liên hệ: 0908199020
Mã SP: GT-KB03
DIN Abrasion Tester
Giá liên hệ: 0908199020
Mã SP: GT-C39A
Zipper Fatigue Tester
Giá liên hệ: 0908199020
Mã SP: GT-C14A
Taber Abrasion Tester
Giá liên hệ: 0908199020
Mã SP: GT-KC41A
Shoe Peeling Tester
Giá liên hệ: 0908199020
Mã SP: H42
Tensile Compression Testing machine
Giá liên hệ: 0908199020

CÔNG TY TNHH TM - SX -DV QUANG LẠC
Địa chỉ: Số 63, đường số 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
SĐT: (+84) 28 221 26227  Hotline: (+84) 9097 54 899
Email: quanglac@luckylight.vn  Web: www.luckylight.vn